Povolenie JavaScript-u


Ak chcete vo Vašom browseri povoliť používanie JavaScript-u, postupujte podľa týchto inštrukcií:


Microsoft Internet Explorer:


Netscape Navigator:


Opera:


Mozilla Firefox:

zdroj: http://www.ckvconsult.sk/